Wydanie nr 173 / 2023   

 

wtorek, 05 grudzień 2023 20:24

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Stegna zwołanej na 20 grudnia.

Napisał
Porządek obrad LX Sesji Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 - 2024 zwołanej na dzień 20 grudnia 2023 r.
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołów z LVI, LVII Sesji Rady Gminy Stegna.
6. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
7. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 
9. Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok;
9.2. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2023;
9.3. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2024-2040;
9.4. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2024.
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.
11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie obrad.

Skomentuj