Wydanie nr 339 / 2023   

 

URZĘDOWE

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997…
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 4.12. 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  wydzierżawienia na okres do 3 lat…
Spotkania o KSeF dla mikroprzedsiębiorców. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku zaprasza mikroprzedsiębiorców, ich przedstawicieli oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkania on-line…
Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo   Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21…
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat   Działając na podstawie…
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański dla terenu działek nr 180/3,…
LIX Sesja Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 – 2024 zwołana na dzień 29 listopada 2023 r. na…
57. Sesja Rady Gminy Sztutowo: Decyzje dotyczące Budżetu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Terenów byłego Obozu Stutthof Dziś odbyła się…
XV sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2023 r.w dniu 24 listopada 2023 r. godz. 8.00…
Rozwój małych gospodarstw – ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie Tylko do 24 listopada 2023 r. jest czas, by…
Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku…
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.   Załącznik do zarządzenia Nr 229/2023 Wójta Gminy Stegna z dnia…
Zawiadomienie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego informuje, że w dniu 10 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu…
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Gdański dla części…
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Dworze Gdańskim uchwały nr 478/LXX/2023 z dnia 24…
Przekazujemy smutną wiadomość rodzinie, przyjaciołom i społeczności o śmierci   Ś.P Piotr Muszalski lat 36 zmarł dnia 2 listopada 2023…
Strona 1 z 50