Wydanie nr 339 / 2020   

 

wtorek, 22 wrzesień 2020 09:56

Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna 22.09.2020 r. Wyróżniony

Napisane przez

Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna

Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm. ) informuje, że w dniu 22 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34 zostały wywieszone, na okres 21 dni, dwa wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykazy został również opublikowane na naszej stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna.

Stegna, dnia 22.09.2020 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

Nr KW

Opis
nieruchomości

Wysokość czynszu

Czas trwania
umowy

Uwagi

1.

Drewnica

242/2

242/3

0,1285

0,1111

GD2M/00039399/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 242/2 i geodezyjnie niewyodrębniona część działki 242/3 o łącznej pow. 0,0880 ha położone w miejscowości Drewnica z przeznaczeniem  na ogródek przydomowy dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Drewnica przy  ul. Długiej 52

440,00 zł netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

2

Drewnica

242/2

0,1285

GD2M/00039399/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 242/2 o pow. 0,0054 ha położonej w miejscowości Drewnica z przeznaczeniem  na ogródek przydomowy dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Drewnica przy ul. Długiej 52

27,00 zł

netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz podany na stronie internetowej www.stegna.pl, oraz BIP Stegna dnia 22.09.2020 roku na okres 21 dni.

 

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Pow.
w ha

Nr KW

Opis
nieruchomości

Wysokość czynszu

Czas trwania
umowy

Uwagi

1.

Wiśniówka

214/4

0,5205

GD2M/00047756/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 214/4 o pow. 0,0160 ha położonej w miejscowości Wiśniówka z przeznaczeniem  na ogródek przydomowy dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wiśniówka 6 obr. Bronowo

80,00 zł netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

2

Wiśniówka

214/4

0,5205

GD2M/00047756/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 214/4 o pow. 0,0351 ha położonej w miejscowości Wiśniówka z przeznaczeniem  na ogródek przydomowy dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wiśniówka 6 obr. Bronowo

175,50 zł

netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

3

Wiśniówka

214/4

0,5205

GD2M/00047756/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 214/4 o pow. 0,0112 ha położonej w miejscowości Wiśniówka z przeznaczeniem  na ogródek przydomowy dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wiśniówka 6 obr. Bronowo

56,00 zł

netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

4

Wiśniówka

214/4

0,5205

GD2M/00047756/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 214/4 o pow. 0,0440 ha położonej w miejscowości Wiśniówka z przeznaczeniem  na ogródek przydomowy dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wiśniówka 6 obr. Bronowo

220,00 zł

netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

5

Wiśniówka

214/4

0,5205

GD2M/00047756/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 214/4 o pow. 0,0015 ha położonej w miejscowości Wiśniówka z przeznaczeniem  na usytuowanie garażu typu blaszak dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wiśniówka 6 obr. Bronowo

15,00 zł netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Do czynszu należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

6

Wiśniówka

214/4

0,5205

GD2M/00047756/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 214/4 o pow. 0,0455 ha położonej w miejscowości Wiśniówka z przeznaczeniem  na ogródek przydomowy dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wiśniówka 6 obr. Bronowo

227,50 zł netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

7

Wiśniówka

214/4

0,5205

GD2M/00047756/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 214/4 o pow. 0,0447 ha położonej w miejscowości Wiśniówka z przeznaczeniem  na ogródek przydomowy dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wiśniówka 6 obr. Bronowo

223,50 zł netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

8

Wiśniówka

214/4

0,5205

GD2M/00047756/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 214/4 o pow. 0,0212 ha położonej w miejscowości Wiśniówka z przeznaczeniem  na ogródek przydomowy dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wiśniówka 6 obr. Bronowo

106,00 zł netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w  tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

9

Wiśniówka

214/4

0,5205

GD2M/00047756/1

Przedmiotem dzierżawy jest geodezyjnie niewyodrębniona część działki 214/4 o pow. 0,0015 ha położonej w miejscowości Wiśniówka z przeznaczeniem  na ogródek przydomowy dla mieszkańców budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Wiśniówka 6 obr. Bronowo

15,00 zł netto, czynsz płatny w stosunku rocznym.

W roku 2020  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 30 września każdego roku.

do 31.12.2022 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Do czynszu należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Poza czynszem dzierżawca zobowiązany do regulowania innych danin publicznych w tym podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz podany na stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna dnia 22.09.2020 roku na okres 21 dni.

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl