Wydanie nr 339 / 2023   

 

niedziela, 29 wrzesień 2019 14:51

Nowy Dwór Gdański. Szczyt klimatyczny Żuław. Alarm klimatyczny. Wyróżniony

Napisał
fot. gmina ndg fot. gmina ndg

– Jesteśmy uzależnieni od techniki i systemu, który odprowadza wodę i zabezpiecza nas przed wielką wodą. Na początku XXI wieku zaczęły się prace koncepcyjne nad programem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Wypracowano rozwiązania, a działania podzielono na trzy etapy. Ostatni ma być ukończony do 2030 roku. Pierwszy etap zakończył się 4 lata temu i od tego czasu cała machina stanęła – mówił Jacek Michalski, burmistrz  Nowego Dworu Gdańskiego,  prezes Stowarzyszenia Żuławy.

– Żuławy są obszarem wrażliwym klimatycznie nie tylko ze względu na depresję, ale też na skomplikowane stosunki wodne, czyli całą sieć rowów i kanałów. Kiedy pojawią się namacalne oznaki kryzysu ekologicznego, na Żuławach bardzo szybko je odczujemy. To jest ostatni moment, żeby zacząć o tym mówić głośno i na poważnie – mówił burmistrz.

Uczestnicy szczytu liczą, że wspólna strategia wypracowana ponad podziałami administracyjnymi pozwoli efektywnie wykorzystywać pieniądze płynące do gmin na ochronę klimatu i środowiska. – Niedługo będą unijne środki w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Zacznijmy myśleć o tym jak mądrze je wykorzystywać. Jak gospodarować wodą, radzić sobie ze ściekami i uprawiać rolnictwo – mówił Jakub Szlachetko.

Na spotkaniu poruszano tematy

– potrzebach inwestycyjnych i modernizacyjnych infrastruktury wodociągowej i sieci deszczowych;
– możliwościach wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych;
– racjonalizacji w gospodarowaniu zasobami wodnymi;
– lepszym wykorzystaniu endogenicznych czynników rozwoju;
– rozbudowie infrastruktury technicznej, w tym wodociągowej i kanalizacyjnej;
– mechanizmach zabezpieczenia obszaru przed następstwami zmian klimatu;
– źródłach finansowych na realizację omawianych inwestycji w kontekście nowej perspektywy unijnej.

Podczas szczytu podpisano „Deklarację Interesariuszy i Szczytu Klimatycznego Żuław” w sprawie ogłoszenia alarmu klimatycznego na Żuławach. Napisano w nim, że gminy zobowiązują się do zmniejszania negatywnego wpływu na klimat poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi – w tym wodą – systematyczne obniżanie emisji gazów cieplarnianych, a także opracowania Lokalnego Planu Adaptacyjnego dla Żuław czy też podejmowania współpracy w zakresie pozyskiwaniu środków i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Szczyt Klimatyczny Żuław gościł około 60 osób - polityków, samorządowców, naukowców, ekspertów, mieszkańców. Byli obecni m.in Starosta Nowodworski Jacek Gross, Wójt Ewa Dąbska, Wójt Robert Zieliński.

Szczyt klimatyczny w Nowym Dworze Gdańskim zorganizował Instytut Metropolitalny oraz Stowarzyszenie Żuławy zrzeszające żuławskie samorządy.

szczyt klimatyczny żuław (5)
szczyt klimatyczny żuław
szczyt klimatyczny żuław (16)
szczyt klimatyczny żuław (8)
szczyt klimatyczny żuław (14)
szczyt klimatyczny żuław (12)
szczyt klimatyczny żuław (11)
szczyt klimatyczny żuław (9)
szczyt klimatyczny żuław (10)
szczyt klimatyczny żuław (18)
szczyt klimatyczny żuław (6)
szczyt klimatyczny żuław (15)
szczyt klimatyczny żuław (4)
szczyt klimatyczny żuław (7)
szczyt klimatyczny żuław (13)
szczyt klimatyczny żuław (3)
szczyt klimatyczny żuław (17)
szczyt klimatyczny żuław (2)
szczyt klimatyczny żuław (1)
szczyt klimatyczny żuław (19)
Previous Next Play Pause
fot.  Instytut Metropolitalny/ Gmina NDG

Media

Skomentuj