Wydanie nr 205 / 2023   

 

piątek, 28 czerwiec 2024 10:13

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

Napisał
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
Na podstawie art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317) zawiadamiam, że w związku z przedłożonym do zaopiniowania przez Burmistrza Nowego Stawu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentów obrębów Świerki, Lipinka oraz Nidowo, na podstawie którego mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe, opinia do projektu planu miejscowego zostanie przedstawiona w terminie do 30.07.2024 r.
 
 
Z up. BURMISTRZA

inż. Rafał Kubacki
Zastępca Burmistrza
 
 
RIR.6721.10.2024.JS
 
Nowy Dwór Gdański, dnia 28 czerwca 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skomentuj