Wydanie nr 60 / 2021   

 

piątek, 18 grudzień 2020 11:41

Ponad 4 miliony dotacji dla Gminy Stegna na program "Stop wykluczeniom" Wyróżniony

Napisane przez Gmina Stegna
Ponad 4 miliony dotacji dla Gminy Stegna na program "Stop wykluczeniom" Ponad 4 miliony dotacji dla Gminy Stegna na program "Stop wykluczeniom" Gmina Stegna

Wójt Ewa Dąbska podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Stop wykluczeniu! Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna”, w ramach którego pozyskaliśmy kwotę 4 300 323,00 zł.

 
Rodzaj zadań przewidzianych w projekcie:
>> Utworzenie Klubu Seniora „Życie zaczyna się na emeryturze” w Drewnicy – 30 osób z 2 oddziałami zamiejscowymi po 25 osób (łącznie 80 osób). Przewidziane działania:
> remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni);
> remont świetlicy w Tujsku w części dotyczącej Klubu Seniora;
> zakup wyposażenia między innymi: stołów, krzeseł, mebli kuchennych, komputerów, telewizorów;
> organizacja wycieczek;
organizacja zajęć: warsztaty zdrowego odżywiania / kulinarne, warsztaty z dekupażu / florystyki / rękodzieła.
 
 Szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych / zależnych – 20 osób i kandydatów na pełnienie funkcji opiekunek środowiskowych – 4 osoby.
Planowane szkolenia:
> pierwsza pomoc przedmedyczna -8h;
> geriatria i choroby wieku starczego-16h;
> komunikacja z podopiecznymi-16h;
> uzyskiwanie pomocy i wsparcia dla os. niepełnosprawnych-16 h;
> jak pielęgnować osoby starsze i niepełnosprawne -16h;
> warsztaty obsługi TIK-16h.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych , przewlekle chorych – 10 osób.
> usługi opiekuńcze;
> usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania: osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych – wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoteraupeuty/masażysty.
 
Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2 świetlicach (Drewnica, Bronowo) i wsparcie 2 istniejących placówek (Tujsk, Nowotna) – Klub Emp@tia – średnio 12 os. świetlica. Planowane działania:
 
> remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni);
> remont świetlicy w Tujsku, w części dot. świetlicy dla dzieci;
> zakup wyposażenia, doposażenia świetlic, m. innymi: stoliki, krzesełka, szafy, biurka, laptopy, klocki edukacyjne, tablety itp.;
> organizacja warsztatów: kompetencji cyfrowych, obywatelskich, matematycznych, językowych;
> organizacja wycieczek przyrodniczych, historycznych dla dzieci z placówek opiekuńczych;
> organizacja obozu w ramach centrum wolontariatu – nagroda w konkursie ogłoszonym wśród dzieci – pomoc w nauce dzieci – dzieciom;
> pomoc prawna dla opiekunów/rodziców dzieci.
>> Pomoc prawna dla opiekunów osób zależnych – 20 osób, oraz usługi specjalistyczne dla ich podopiecznych – 20 osób;
> wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoterapeuty/masażysty.
 
Preferowane do wsparcia w ramach projektu są:
> osoby doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
> o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
> co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby objęte w ramach PO Pomoc Żywnościowa.
 
Projekt będzie realizowany do 31.03.2023 r.

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl